Gdzie jesteś?


Kim jesteś?

Jestem cudzoziemcem i przyjechałem